Viden

Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK)

Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK) opdateres i øjeblikket.

MBK behandlingsanvisninger kan rekvireres via e-mail: peter@ppg.com.