Om Dyrup Professionel

Disclaimer

Betingelser for brug
Indholdet på dette websted er rettet mod danske besøgende. Dette websted ejes af PPG Coatings Danmark. ("PPG") med hjemsted på Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, CVR nummer 1899 8696. Disse generelle betingelser for brug finder anvendelse for adgang til og brug af dyruppro.dk ("Websted") og fastsætter vilkår og betingelser, under hvilke du kan benytte webstedet. Din brug af webstedet indebærer fuld accept af disse betingelser. 

Vi anbefaler ligeledes, at du gennemlæser erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger og betingelserne for brug for at få det fulde overblik over, hvordan webstedet fungerer. 

Brug af webstedet
Ukorrekt brug af webstedet ved bevidst at overføre vira, malware, scripts eller andre ting, der med rimelighed kan anses for skadelig, er ikke tilladt. Du må ikke udføre nogen form for "denial of service"-angreb eller variation deraf på webstedet. Det er heller ikke tilladt at få (eller forsøge at få) uautoriseret adgang til webstedet, serveren, hvorpå den er gemt eller enhver anden server, computer eller database, der er tilknyttet webstedet. 

Brug af webstedet til uautoriserede formål er ikke tilladt. Dette omfatter (i) brug af indholdet på dette websted til kommercielle formål; (ii) udføre reproduktioner af navne, logoer, varemærker eller indhold på dette websted; (iii) downloade eller (iv) kopiere indhold fra vores websted til dig selv eller tredjeparter; (v) andre handlinger, som på ulovlig vis skader PPG. 

Manglende overholdelse af disse betingelser for brug kan medføre, at vi tilbagetrækker dine rettigheder til brug af webstedet og eventuelle tjenester tilvejebragt af os, at der udarbejdes en rapport til undersøgelsesorganer, og at der træffes retlige foranstaltninger og/eller enhver anden foranstaltning, som vi med rimelighed anser for nødvendige. 

Ansvar 
Selv om PPG gør alle bestræbelser på at sikre, at informationen på webstedet er så præcis, fyldestgørende og opdateret som overhovedet muligt, garanterer vi ikke for tilgængeligheden, nøjagtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af denne information, og PPG påtager sig intet ansvar – undtagen i tilfælde af forsæt eller grov forsømmelse fra PPG’s side – i denne henseende.

PPG påtager sig ligeledes intet ansvar overhovedet som følge af brugen af, afhængigheden af og/eller handlinger udført eller udeladt på grundlag af webstedet og informationen angivet herpå, undtagen i tilfælde af forsæt eller grov forsømmelse fra PPG’s side. Der kan ikke udledes nogen rettigheder fra webstedets indhold.

PPG forbeholder sig ret til at foretage ændringer af og rettelser til webstedet til enhver tid uden varsel. PPG er dog ikke forpligtet til at opdatere (informationen på) webstedet eller rette eventuelle fejl.

Informationen på webstedet indebærer ikke nogen forlængelse eller ændring af garantibetingelser, der kan finde anvendelse for dig som følge af et kontraktforhold med PPG.

Adgang til webstedet
PPG garanterer ikke, at webstedet vil fungere kontinuerligt og fejlfrit og påtager sig intet ansvar for manglende tilgængelighed til dette websted. PPG garanterer ligeledes ikke, at dette websted eller serveren, på hvilken dette websted stilles til rådighed, er fri for vira og accepterer intet ansvar – undtagen i tilfælde af forsæt eller grov forsømmelige fra PPG’s side – i denne henseende.

PPG forbeholder sig ret til at tilbagetrække eller ændre tjenesten, der tilvejebringes på webstedet, uden varsel. PPG er ikke ansvarlig, hvis webstedet ikke er tilgængeligt på hvilket som helst tidspunkt og for hvilken som helst periode. PPG kan lejlighedsvis begrænse adgangen til bestemte områder af webstedet eller hele webstedet til nogle eller alle sine besøgende. 

Henvisninger og links til andre websteder
Henvisninger og links til andre websteder er kun medtaget til informative formål. PPG er ikke ansvarlig for og påtager sig intet ansvar for links til og indholdet på disse websteder. Den omstændighed, at webstedet indeholder links til andre websteder, indebærer ikke, at PPG godkender, støtter eller bifalder (indholdet af) disse websteder og/eller de produkter og tjenester, der tilbydes på eller via disse websteder, eller at (indholdet af) disse websteder er blevet vurderet af PPG for rimelighed, korrekthed, fuldstændighed og/eller aktualitet. Alt dette finder også anvendelse, hvis disse websteder indeholder logoet for eller eventuelle henvisninger til PPG og/eller Sigma Coatings.

Intellektuel ejendom
PPG, henholdsvis indehaveren, er ejeren af alle intellektuelle ejendomsrettigheder til webstedets indhold og layout, herunder, men ikke begrænset til, tekster, lyde, billeder, fotografier, mærker, logoer, data- og HTML-koder og/eller andet materiale. Derfor må intet på dette websted offentliggøres eller gengives uden skriftlig tilladelse fra PPG.

Ændringer
Disse betingelser kan ændres til enhver tid uden varsel. Det anbefales derfor, at du regelmæssigt gennemlæser betingelserne. Ændrede betingelser træder i kraft fra det øjeblik, de er meddelt på denne side. Din fortsatte brug af webstedet efter eventuelle ændringer anses som accept af de nye betingelser. Hvis nogle af disse betingelser viser sig at være ugyldige, finder de resterende betingelser fortsat anvendelse i videst muligt omfang loven tillader.